Nyhedsbrev2011top
januar 2011
I ønskes et rigtigt godt nytår alle sammen. Og det sker sammen med årets første gode nyhed om, at de københavnske forældre har sagt massivt ja tak til fælles måltider i daginstitutionerne. Det er en håbgivende sejr for ”madsagen”. Resultatet af madvalget viser, at forældrene gerne vil have en kommunal madordning, hvis kvaliteten af maden til børnene er i orden. Og at forældrene gerne vil betale for den gode mad.
"Nej tak til dårlige kommunale madordninger
nyhedsbrev1
Mens langt de fleste af forældrene i København har sagt ja til de fælles måltider, tyder alt på, at mere end halvdelen af forældrene på landsplan, takker nej til deres kommunale madordning og vælger madpakkerne. Og det er tydeligt, at opbakningen til fælles måltider er meget lille i de kommuner, der har forsøgt at spise børnene af med lidt for billig industrimad eller kommunalt smurte madpakker. Forældrene vil selvfølgelig kun betale til en ordning, der er bedre end den madpakke, de selv kan smøre. FOA har set på resultatet af madvalget i landets kommuner.
Læs om FOA's undersøgelse af madvalget her
"Et entydigt ja i vuggestuerne
nyhedsbrev2
Alle forældrebestyrelser i vuggestuerne i København har sagt ja tak til den fælles mad, og ganske få vuggestuebørn i de integrerede institutioner skal have madpakker med fremover. Den høje tilslutning til fælles mad til de mindste børn er ikke overraskende. Det skyldes formentlig dels, at vuggestuerne - også i de integrerede institutioner - i København generelt har velfungerende madordninger med rutinerede madmødre, gode køkkenfaciliteter og personale, der bakker op omkring maden. Derudover kan det være en stor udfordring for forældrene at give de mindste madpakker med. 98,5 procent af kommunens vuggestuebørn vil fremover spise fælles måltider.
Læs mere om resultatet af madvalget i København
"Tak til politikerne i København
Vi vil benytte lejligheden til at sige tak til de københavnske politikere for, at de har fastholdt et kvalitativt godt tilbud til børnene, på trods af krise og dårlig økonomi. Også et stort tak til vores samarbejdspartnere i Børne- og Ungdomsforvaltningen, og til de mange københavnske daginstitutioner for, at de blev ved med at tro på børnemaden og ikke gav op undervejs. Pressen lagde de fælles måltider i graven allerede i januar 2010, men heldigvis for børnene tog de fejl.
Læs mere om hvad der skete med børnemaden i 2010
Hjælp

Oplever du problemer eller har du spørgsmål til dit abonnement?

Hjælp til nyhedsbrev
Afmeld

Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbreve fra Københavns Madhus?

Afmeld nyhedsbrev

Københavns Madhus ⋅ Bastbygningen ⋅ Ingerslevsgade 44 ⋅ 1705 København V
kontakt@kbhmadhus.dk ⋅ +45 : 4090 9109