SkipNavigation


ServiceNavigation

 • Nyheder
 • Kontakt
 • Alle medarbejdere
 • Tilmeld nyhedsbrev
 • English
 • Print
 • add this

Ældremaden får et løft i Roskilde Kommune

21. marts 2017

Måltiderne skal være meningsgivende, maden skal produceres tæt på borgerne og tilberedes af lokale, økologiske råvarer. Sådan lyder Roskilde Kommunes mål for de måltider, der serveres på kommunens 9 plejecentre og 2 rehabiliteringsafdelinger. Derfor har al køkken- og plejepersonale i kommunen været igennem et opkvalificerende forløb i Københavns Madhus.

aeldre_1_2000x545.jpg
I foråret 2015 blev Københavns Madhus i samarbejde med Madkulturen del af et større projekt i Roskilde Kommune, der handlede om at løfte kvaliteten af maden og måltiderne til kommunens ældre borgere. Med udgangspunkt i Køkkenløftet, et udviklingsredskab til at løfte maden og måltiderne i offentlige institutioner, blev kommunens måltider på plejecentrene kortlagt. Roskilde Kommune har defineret fem indsatsområder, som også omfatter at alt køkken- og plejepersonale i kommunen efteruddannes i et stort og ambitiøst kompetenceudviklingsforløb.

Maden gør det ikke alene
I Roskilde Kommune er der syv offentlige køkkener, der laver mad til byens ældre borgere på plejecentrene. I løbet af vinteren har al køkkenpersonale været på fem dages kursus med fokus på udvikling af den kulinariske kvalitet. Kurset er blevet fulgt op af to besøg ude i køkkenerne. På de lokale besøg har hvert køkken sammen med en konsulent fra Københavns Madhus sat fokus på de lokale udfordringer - og hvordan de kan løses.

Ud over at dygtiggøre den enkelte medarbejder, har formålet med forløbene været at gentænke nogle af de mest brugte opskrifter, og understøtte kommunes målsætning om at opnå Det Økologiske Spisemærke i guld inden 2025.

Men maden gør det ikke alene. Derfor har plejepersonalet også været i gang med et opkvalificerende forløb. Over 2 kursusdage har de arbejdet med måltidets betydning for den ældre, værtskab og organisering samt det gode samarbejde som en forudsætning for bedre måltider.

I alt har 20 hold været igennem forløbet, og der er blevet uddelt tæt på 425 kursusbeviser.

Den røde tråd: Mere dialog med borgerne
Én af de medarbejdere, der har været på 2 dages AMU-kursus, er Brian. Til dagligt er han er social- og sundhedsassistent på Astercenteret, en demensenhed med 48 beboere.

På Astercenteret har de deres eget køkken, der tilbereder al maden til beboerne. Kurset er bl.a. med til at sætte fokus på kommunikation mellem køkkenet og plejepersonalet, som er et vigtigt omdrejningspunkt for af borgeren ved måltidet.

"Det, jeg tager med hjem, er et nyt fokus på kommunikationen og på os i plejen som bindeled mellem køkkenet og beboerne", fortæller han og fortsætter. "Der har egentlig ikke manglet velvilje fra køkkenet, men de har bare ikke fået de informationer, de skal bruge, for at få et bedre samarbejde med måltidsværterne ude på afdelingerne".

Den gode helhedsoplevelse
For beboerne på Astercenteret, der lider af demens i forskellige grader, er de fysiske og sociale rammer væsentlige for den gode oplevelse af måltidet. Brian og hans kollegaer har derfor haft fokus på, hvordan de kan skabe rammen for en god måltidskultur og bl.a. arbejde med sanselighed og involvere beboerne i måltiderne.

"Vi har talt om at begynde at udfordre beboernes smagssanser og arbejde med præsentationen af måltidet, så vi kan stimulere beboernes madglæde, højne deres lyst til at spise og give dem noget at glæde sig til", afslutter han.

Erfaringsudveksling på tværs af kommunen
Kompetenceforløbene er tilrettelagt af Københavns Madhus. Formålet er, at give køkkenmedarbejdere og plejepersonale inspiration og gode ideer, så de kan arbejde målrettet videre på det enkelte center med at skabe en god helhedsoplevelse omkring måltidet. Samtidig giver kurserne mulighed for, at medarbejdere på tværs af køkkener og plejecentre kan erfaringsudveksle og sparre med hinanden.


Til efteråret 2017 bliver der lavet en måling på, hvor langt køkkener og plejecentre er kommet i deres arbejde med mad og måltider. Her får de 9 institutioner igen besøg af konsulenter fra Københavns Madhus, der skal vurdere kvaliteten af maden og måltiderne med udgangspunkt i Køkkenløftets fem løfter - sådan som det også var tilfældet ved projektets opstart i 2015.

Trænger jeres institution også til en samlet kompetenceindsats på maden, måltidet eller den tværfaglige indsats?
Læs mere om mulighederne for rådgivning og sparring her og se en film om Køkkenløftet.

 • Københavns Madhus
 • Bastbygningen
 • Ingerslevsgade 44
 • 1705 København V
 • kontakt@kbhmadhus.dk
 • +45 : 4090 9109