SkipNavigation


ServiceNavigation

 • Nyheder
 • Kontakt
 • Alle medarbejdere
 • Tilmeld nyhedsbrev
 • English
 • Print
 • add this

Madbyen

Madbyen i Kødbyen – en bæredygtig bydel bliver til.

Madbyen_samlet_500px.jpg

Københavns Madhus har udviklet en ide om at skabe en række beslægtede virksomheder i Kødbyen under betegnelsen Madbyen. Med Madbyen vil vi generobre, nyfortolke og modernisere Kødbyen med respekt for arkitektur, historie og funktion. Vi vil på ny skabe madproduktion i Kødbyen, og vi vil placere os midt i mellem byøkologi, børneaktiviteter og professionelt maderhverv. Se en præsentation af projektet her.

Bæredygtighed og innovation
Madbyen vil bestå af nærtforbundne men selvstændige virksomheder, der tilsammen skaber et bæredygtigt, innovativt og konkret virke for maddannelse og mad til særligt de mindste borgere.

 • EATfabrikken flytter ind og udvides, så køkkenet kan 8.000-10.000 daglige frokostmåltider. Det vil give en mere rationel drift og mulighed for at levere til andet end skoler i kommunen, f.eks. gymnasier i Københavns Kommune og skolemad til omegnskommuner. Samtidig vil EATkøkkenet blive et åbent sted, hvor borgere og  EATspisende elever i København kan komme tættere på maden og se fabrikken i drift.
 • Børnenes Madhus med børnekøkkener og kulinariske læremestre er en del af helheden og de øvrige børnetilbud i lokalområdet. Om dagen er huset ramme for lærepladser til skoleklasser og daginstitutionsgrupper, og om eftermiddagen kører børnemadhold som fritidsaktivitet. I Børnenes Madhus får fremtidens madhåndværkere mulighed for at spire, gro og udvikle sig.
 • Madbyens Have bliver Kødbyens grønne oase, hvor en virksomhed på socialøkonomisk vis dyrker EATfabrikkens økologiske krydderurter, har egen fagskole der uddanner by-gartnere og åbner skolehaver op for Vesterbros skoler, således at alle børn i bydelen fremover vil få jord under neglene.

 • Københavns Madhus vil ligge midt i det hele og fortsat være stedet der samler viden, uddanner køkkenpersonale og skaber forandringer i de københavnske køkkener  - og samler madbyens parter.

Kort sagt vil Madbyen blive et synligt og arbejdssomt sted.

De tre projekter
Madbyen har fået udviklingsmidler af Promilleafgiftsfonden og udvikler tre spor:

 • EAT-konceptet udbredes i flere kommuner og til endnu flere skolelever. Dette vil gavne København fordi EAT dermed får en bedre driftsøkonomi. Og samtidig vil det københavnske projekt og EAT komme andre børn og unge tilgode.  Albertslund medvirkede i et pilotprojekt i foråret 2013 - og der er dialog med en række kommuner om EAT i fremtiden.

 • Madbyen skaber et forbilledligt bæredygtigt og produktivt madcenter, der fornyer Kødbyen. Vi fastholder maden i bydelen, på en nyskabende, urban og folkelig måde. Madbyen praktiserer bæredygtighed og maddannelse med udgangspunkt i hverdagsmaden.
 • Socialøkonomiske virksomheder integreres i Madbyens virke. Særlige medarbejdere udgør en væsentlig del af arbejdsstaben. De er gartnere i skolehaverne, står måske for transporten eller pakning af EAT - og det er dem der dyrker de økologiske krydderurter som del af en faguddannelse til Bygartner.

Madbyen er under udvikling og har brug for støtte til visionerne - også fra politisk side. Det forventes, at en betydelig del af etableringen kan ske via private fondsmidler.

Samarbejdspartnere
Foruden Københavns Madhus, der har projektansvaret, består styregruppen af repræsentanter fra BUF i Københavns Kommune og Albertslunds Kommune samt tre socialøkonomiske virksomheder: TV-Glad (etablering og drift af Madbyens have), Grennessminde (bæredygtige transportløsninger) og Grantoftegaard (levering af økologiske forsyninger).

Hertil kommer en mere uformel initiativgruppe bestående af Anne Vang, Knud Foldschack, Rasmus Kjeldahl, Finn Nørkjær samt Anne-Birgitte Agger.

Materiale
Læs mere om Projekt Madbyen i informationsmaterialerne her:

 • Københavns Madhus
 • Bastbygningen
 • Ingerslevsgade 44
 • 1705 København V
 • kontakt@kbhmadhus.dk
 • +45 : 4090 9109